SFO

Koordinerende miljøarbeider: Mary Ann B. Tørresdal

Telefonummer SFO –  52 81 23 20 – fra skoleslutt til kl.16.30.