Administrasjon og ledelse

Rektor: Elisabet Breivik Skaldebø

Inspektør: Ellen Iren Huse 

Sekretær: Kristin Emberland

Telefon Kolnes skole:  52 81 23 23

SFO: 52 81 23 20

Rektor: 52 81 23 24

Inspektør: 52 81 23 22